کرایی های استان کهگیلویه وبویراحمد
  • مربوط به موضوع »

کرایی های کهگیلویه وبویراحمد

دهدشت:شهردهدشت-خلیفه ای-آب کاسه

لنده:لنده-ایدنک-مالشیخ-مال ملا-اتشگاه-دره زنگ-عروه-سراسیاب-بهشت اباد-ده مراد-چهارگود

سوق:سوق-تراب علیا-تراب سفلی-تراب  وسطی-برم شیر-دژکوه

بهمئی:لیکک-رودتلخ-ممبی- علا وصیدون.اوسل

دیشموک:سردو-دیشموک

شهرستان باشت:روستای شاه بهرام


برگرفته ازکتاب تاریخ وجغرافیای کهگیلویه وبویراحمدکرایی های استان خوزستان
  • مربوط به موضوع »

کرایی های بختیاری ،مسجدسلیمان وشوشتر

طایفه کرایی رهداررامهرمز

کرایی های شهرستان هفتگل

کرایی له بهری وکوه سیاه

کرایی میانگران شهرایذه

کرایی روستای تمبی قلعه تل بختیاری

کرایی شهرک دکترچمران هفت تپه دزفول

کرایی عشیره کردونی حومه اهواز

طایفه کرایی آل بوگنجی

کرایی شهررامهرمز

کرایی بنه اخوند شهررامهرمز

کرایی سرچشمه شهررامهرمز

کرایی شهررامشیر(سن)

کرایی بخش سرمشهدتشان(تاشان)-سرجوشر

کرایی حیات ابادمجیدی

کرایی پیرآباد(پیروا)

کرایی حومه بهبهان

کرایی کردستان

کرایی حسین اباد

کرایی زیدون ونواحی آن 

کرایی های جایزان وامامزاده ابراهیم وامامزاده درویش

برگرفته ازکتاب ایل باستانی کرایی.بقلم استادنورمحمدمجیدی کراییکرایی های استان کرمان
  • مربوط به موضوع »

کرایی های های کران وسیرجان


برگرفته ازکتاب ایل باستانی کرایی
کرایی های استان بوشهر
  • مربوط به موضوع »

کرایی های پاپری برازجان بوشهر


برگرفته ازکتاب ایل باستانی کرایی بقلم استادنورمحمدمجیدی کراییکرایی های استان فارس
  • مربوط به موضوع »

کرایی گله دار

کرایی شهرخنج

کرایی خشت شهرکازرون

کرایی نورابادممسنی

کرایی گره بالاده کازرون

کرایی ایلات اینالو

کرایی ایلات دشمن زیاری فارس

کرایی حومه مرودشت

برگرفته ازکتاب ایل باستانی کرایی.بقلم استادنورمحمدمجیدی کراییکرایی های سیستان وبلوچستان
  • مربوط به موضوع »

کرایی های زاهدان(دزآب قدیم)

خاش(روستاهای نجف آباد-رستم اباد-خسرواباد

میرجاوه(مرزپاکستان)

مرکزقوم کرایی( کهرازهی یاکهرایی)درسی کیلومتری شهرخاش درنزدیکی کوه تفتان در روستای پاول قراردارد

بنادرمکران:چابهار-سرباز-دشتیاری-کوچه-باهه

برگرفته ازکتاب ایل باستانی کرایی.بقلم استادنورمحمدمجیدی کرایی